Welkom

De website van Universitaire Pabo's Nederland is bedoeld voor vwo-ers die zich oriënteren op een vervolgopleiding en voor hun ouders. Maar ook voor het werkveld, alumni, beleidsmakers en iedereen die het basisonderwijs een warm hart toedraagt en geïnformeerd wil worden over de Universitaire Pabo’s van het Landelijk Netwerk.

De website biedt informatie over ons opleidingsaanbod, onze voorlichtingsactiviteiten, ervaringen van onze afgestudeerden en van basisscholen en over initiatieven die er binnen het Landelijk Netwerk ontwikkeld worden om de kwaliteit van onze opleidingen steeds verder te verhogen.

Over ons

De basisschool vormt het fundament voor de ontwikkeling van ieder kind en voor zijn of haar latere rol in de samenleving. Omdat de samenleving voortdurend in beweging is, staan ook de professionele eisen waaraan de leerkracht op de basisschool moet voldoen steeds ter discussie. De Universitaire Pabo is een van de antwoorden op deze discussie over veranderende eisen.

Lees meer

Contact

Bestuur Universitaire Pabo's Nederland

 

Webredactie