Welkom

De website van Universitaire Pabo's Nederland is bedoeld voor vwo-ers die zich oriënteren op een vervolgopleiding en voor hun ouders. Maar ook voor het werkveld, alumni, beleidsmakers en iedereen die het basisonderwijs een warm hart toedraagt en geïnformeerd wil worden over de Universitaire Pabo’s van het Landelijk Netwerk.

De website biedt informatie over ons opleidingsaanbod, onze voorlichtingsactiviteiten, ervaringen van onze afgestudeerden en van basisscholen en over initiatieven die er binnen het Landelijk Netwerk ontwikkeld worden om de kwaliteit van onze opleidingen steeds verder te verhogen.

Meer over ons

6 Universitaire Pabo's

Over ons

Fundament voor ontwikkeling

De basisschool vormt het fundament voor de ontwikkeling van ieder kind en voor zijn of haar latere rol in de samenleving. Omdat de samenleving voortdurend in beweging is, staan ook de professionele eisen waaraan de leerkracht op de basisschool moet voldoen steeds ter discussie. De Universitaire Pabo is een van de antwoorden op deze discussie over veranderende eisen.

Meer lezen

Nieuws

Geef de academische leraar ruimte en positie

In 2008 startte de eerste universitaire pabo in Utrecht en sindsdien leiden zes universitaire pabo’s in Nederland academische leraren op voor het primair onderwijs. Het aandeel academische leraren in het primair onderwijs is daardoor sterk toegenomen. Schoolleiders en bestuurders zijn enthousiast over de toegevoegde waarde van deze leraren voor schoolteams. Uit recent onderzoek van het ECBO naar de positie van academische leraren in het primair onderwijs blijkt echter dat de talenten van academische leraren nog steeds grotendeels onderbenut blijven. Enerzijds door een gebrek aan loopbaanmogelijkheden en uitdaging, anderzijds doordat ze te weinig tijd krijgen om hun academische vaardigheden in te zetten. (lees verder)

Verder lezen

De academische leraar, een artikel van PIZ

Uit het artikel: "De ‘academische leraar’ is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs: er werken in scholen steeds meer leraren die academisch zijn geschoold. Maar hoe positioneer je de academische leraar binnen de organisatie, zodat de school/het bestuur optimaal van die meerwaarde profiteert? We spraken hierover met bestuurders/directies/personeelsfunctionarissen van vier onderwijsorganisaties die een substantieel aantal academische leraren in huis hebben...." lees verder

Verder lezen

10 jaar Academische Pabo Groningen / Landelijke netwerkbijeenkomst

Op woensdag 13 maart 2020 vindt de volgende Landelijke Netwerkbijeenkomst plaats. Dit maal in Groningen. Ook viert op deze dag de Academische Pabo Groningen haar 10-jarig bestaan. Deze twee activiteiten zullen worden gecombineerd in een onderwijsconferentie in Groningen rondom het thema "De zin en onzin van onderwijsvernieuwingen".

Verder lezen

Agenda

12-10-2024

Open dag Universiteit Leiden (ACPA Leiden)

Meer over deze activiteit

15-11-2024

Bachelorweek UVA (UPvA)

Meer over deze activiteit

02-12-2024

Proefstuderen UVA (UPvA)

Meer over deze activiteit

01-03-2025

Open dag Universiteit Leiden (ACPA Leiden)

Meer over deze activiteit

15-03-2025

Bachelorweek UVA (UPvA)

Meer over deze activiteit

07-04-2025

Proefstuderen UVA (UPvA)

Meer over deze activiteit

Locaties

De zes universitaire pabo's

Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs in Utrecht

Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Meer lezen

Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA)

Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.

Meer lezen

Academische Pabo Leiden

Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.

Meer lezen

Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs in Nijmegen

Radboud Universteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Meer lezen

Universitaire Pabo Amsterdam/Zwolle

Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool IPABO in Amsterdam, Hogeschool Viaa in Zwolle en Windesheim in Zwolle

Meer lezen

Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Groningen

Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool (locatie Groningen)

Meer lezen

Afstuderen

Scriptieprijs en beroepsvereniging

Landelijke Scriptieprijs
De scriptieprijs van het netwerk Universitaire Pabo's Nederland wordt sinds 2016 ieder jaar uitgereikt aan de student met de beste scriptie. In 2023 is deze prijs gewonnen door Tamar Slofstra en Yanna Godeke.

Overzicht winnaars

 

Beroepsvereniging
Afgestudeerd? En nu?! Na de Universitaire Pabo is het mogelijk om je aan te sluiten bij de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). BAB vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn.

Lees verder