Welkom

De website van Universitaire Pabo's Nederland is bedoeld voor vwo-ers die zich oriënteren op een vervolgopleiding en voor hun ouders. Maar ook voor het werkveld, alumni, beleidsmakers en iedereen die het basisonderwijs een warm hart toedraagt en geïnformeerd wil worden over de Universitaire Pabo’s van het Landelijk Netwerk.

De website biedt informatie over ons opleidingsaanbod, onze voorlichtingsactiviteiten, ervaringen van onze afgestudeerden en van basisscholen en over initiatieven die er binnen het Landelijk Netwerk ontwikkeld worden om de kwaliteit van onze opleidingen steeds verder te verhogen.

Nieuws

Geef de academische leraar ruimte en positie
In 2008 startte de eerste universitaire pabo in Utrecht en sindsdien leiden zes universitaire pabo’s in Nederland academische leraren op voor het primair onderwijs. Het aandeel academische leraren in het primair onderwijs is daardoor sterk toegenomen. Schoolleiders en bestuurders zijn enthousiast over de toegevoegde waarde van deze leraren voor schoolteams. Uit recent onderzoek van het ECBO naar de positie van academische leraren in het primair onderwijs blijkt echter dat de talenten van academische leraren nog steeds grotendeels onderbenut blijven. Enerzijds door een gebrek aan loopbaanmogelijkheden en uitdaging, anderzijds doordat ze te weinig tijd krijgen om hun academische vaardigheden in te zetten. (lees verder)


De academische leraar, een artikel van PIZ
Uit het artikel: "De ‘academische leraar’ is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs: er werken in scholen steeds meer leraren die academisch zijn geschoold. Maar hoe positioneer je de academische leraar binnen de organisatie, zodat de school/het bestuur optimaal van die meerwaarde profiteert? We spraken hierover met bestuurders/directies/personeelsfunctionarissen van vier onderwijsorganisaties die een substantieel aantal academische leraren in huis hebben...." lees verder


10 jaar Academische Pabo Groningen / Landelijke netwerkbijeenkomst
Op woensdag 13 maart 2020 vindt de volgende Landelijke Netwerkbijeenkomst plaats. Dit maal in Groningen. Ook viert op deze dag de Academische Pabo Groningen haar 10-jarig bestaan. Deze twee activiteiten zullen worden gecombineerd in een onderwijsconferentie in Groningen rondom het thema "De zin en onzin van onderwijsvernieuwingen".


Actieplan voor academici Primair Onderwijs
Op vrijdag 13 september hebben de PO-Raad, VSNU, AVS, CNV, AOB, het Netwerk Universitaire Pabo’s en de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) zich verbonden aan het actieplan Academici primair onderwijs. Dit actieplan bevat vijf missies die bijdragen aan het opleiden, inzetten, behouden en ontwikkelen van academici in het primair onderwijs. Een belangrijk initiatief, zeker omdat onderzoek aantoont dat een derde van de academische leraren het primair onderwijs vroegtijdig verlaat.


Klik hier om alle nieuws-items te bekijken

Over ons

De basisschool vormt het fundament voor de ontwikkeling van ieder kind en voor zijn of haar latere rol in de samenleving. Omdat de samenleving voortdurend in beweging is, staan ook de professionele eisen waaraan de leerkracht op de basisschool moet voldoen steeds ter discussie. De Universitaire Pabo is een van de antwoorden op deze discussie over veranderende eisen.

Lees meer

Scriptieprijs en beroepsvereniging

Landelijke Scriptieprijs

De scriptieprijs van het netwerk Universitaire Pabo's Nederland wordt sinds 2016 ieder jaar uitgereikt aan de student met de beste scriptie. In 2019 is deze prijs gewonnen door Milou Uytdewilligen.

Klik hier voor een overzicht van alle winnaars.

Beroepsvereniging

Afgestudeerd? En nu?! Na de Universitaire Pabo is het mogelijk om je aan te sluiten bij de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). BAB vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn.

Lees verder over de beroepsvereniging

Contact

Bestuur Universitaire Pabo's Nederland

 

Webredactie