Welkom

De website van Universitaire Pabo's Nederland is bedoeld voor vwo-ers die zich oriënteren op een vervolgopleiding en voor hun ouders. Maar ook voor het werkveld, alumni, beleidsmakers en iedereen die het basisonderwijs een warm hart toedraagt en geïnformeerd wil worden over de Universitaire Pabo’s van het Landelijk Netwerk.

De website biedt informatie over ons opleidingsaanbod, onze voorlichtingsactiviteiten, ervaringen van onze afgestudeerden en van basisscholen en over initiatieven die er binnen het Landelijk Netwerk ontwikkeld worden om de kwaliteit van onze opleidingen steeds verder te verhogen.

Over ons

De basisschool vormt het fundament voor de ontwikkeling van ieder kind en voor zijn of haar latere rol in de samenleving. Omdat de samenleving voortdurend in beweging is, staan ook de professionele eisen waaraan de leerkracht op de basisschool moet voldoen steeds ter discussie. De Universitaire Pabo is een van de antwoorden op deze discussie over veranderende eisen.

Lees meer

Scriptieprijs en beroepsvereniging

Landelijke Scriptieprijs

De scriptieprijs van het netwerk Universitaire Pabo's Nederland wordt sinds 2016 ieder jaar uitgereikt aan de student met de beste scriptie. In 2019 is deze prijs gewonnen door Milou Uytdewilligen.

Klik hier voor een overzicht van alle winnaars.

Beroepsvereniging

Afgestudeerd? En nu?! Na de Universitaire Pabo is het mogelijk om je aan te sluiten bij de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). BAB vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn.

Lees verder over de beroepsvereniging

Contact

Bestuur Universitaire Pabo's Nederland

 

Webredactie