Geef de academische leraar ruimte en positie

Geef de academische leraar in het PO ruimte en positie.

In 2008 startte de eerste universitaire pabo in Utrecht en sindsdien leiden zes universitaire pabo’s in Nederland academische leraren op voor het primair onderwijs. Het aandeel academische leraren in het primair onderwijs is daardoor sterk toegenomen. Schoolleiders en bestuurders zijn enthousiast over de toegevoegde waarde van deze leraren voor schoolteams. Door hun analytische, onderzoekende en onafhankelijke houding dragen ze bij aan een onderzoekende cultuur in de school en jagen ze ontwikkeling en vernieuwing aan (*1,2,3). Hiermee zijn zij uitermate belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs en dragen zij bij aan de diversiteit binnen schoolteams.

Op basis van dit alles zou je verwachten dat academische leraren ruim baan krijgen om te laten zien waar ze goed in zijn. Uit recent onderzoek van het ECBO (*4) naar de positie van academische leraren in het primair onderwijs blijkt echter dat de talenten van academische leraren nog steeds grotendeels onderbenut blijven. Enerzijds door een gebrek aan loopbaanmogelijkheden en uitdaging, anderzijds doordat ze te weinig tijd krijgen om hun academische vaardigheden in te zetten. Een gemiste kans, want juist in deze tijden van kansenongelijkheid en onderwijsachterstanden zijn academische leraren hard nodig. Niet alleen voor de klas, maar juist ook binnen- en bovenschools. Ze brengen de kwaliteitszorg op een hoger plan doordat zij in staat zijn om op basis van gedegen analyses en evaluaties gerichte verbeteracties vast te stellen. Zo kunnen zij het hoofd bieden aan complexe vraagstukken en dragen ze bij aan een schoolcultuur van op kennis gebaseerd onderwijs.

In de unversitaire pabo’s werken hogescholen en universiteiten intensief samen met opleiders, schoolleiders en bestuurders. In die praktijk zien wij goede en navolgbare voorbeelden van hoe academische leraren binnen een schoolteam positie krijgen en werken aan kwaliteit van onderwijs.

Geef ze de ruimte, bied ze perspectief en beloon ze naar prestatie. Op deze manier kunnen we de talenten van academische leraren ten volle benutten en ze behouden voor het onderwijs!

Download hier de infographic met de conclusies uit het onderzoek

Luce Claessens, Erna van Hest en Jan Jaap Zijlstra
Bestuur netwerk Universitaire Pabo’s Nederland

Zie ook deze link voor het persbericht van de VSNU.

-----

*

  1. Uiterwijk-Luik, L.(2017). Inquiry-based leading and learning in primary education. Inquiry-based working by school boards, school leaders and teachers and students’ inquiry habit of mind (Proefschrift). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
  2. Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (2019). De academische leraar. Utrecht: PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad.
  3. Baan, J. (2020). The contribution of academic teachers to inquiry-based working in primary schools (Proefschrift). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  4. Coenen, J., Ferket, R., Nieuwenhuis, L., Wagemakers, S., Waijers, N. (2021). De positie van academische opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs: inzet, benutting, waardering en loopbaanmogelijkheden. ’s Hertogenbosch, ECBO. Het rapport is te vinden via deze link.

Geplaatst op 17-06-2021