Scriptieprijs en de beroepsvereniging BAB

De scriptieprijs van het netwerk Universitaire Pabo's Nederland wordt sinds 2016 ieder jaar uitgereikt aan de student met de beste scriptie. In 2023 is deze prijs gewonnen door Tamar Slofstra en Yanna Godeke, De Invloed van Bewegend Leren op de Betrokkenheid en het Leerrendement tijdens Rekenlessen in Groep 3. Zie onderstaande tabel voor de winnaars per jaar.

JaarWinnaarOnderzoek
2015-2016Nina van der Brug (UvA Fac. der Maatschappij en Gedragswetenschappen/Universitaire Pabo) 'Wat werkt? Woordenschatonderwijs aan kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis'.
2016-2017Sonja de Jong (UvA/HS Amsterdam (onderwijs en opvoeding)’De invloed van professionaliseringsactiviteiten op de implementatie van Onderzoekend en Ontwerpend Leren in het basisonderwijs’.
2017-2018Mariska Wesselo (Univ. Leiden, Academische Pabo)’Het effect van een verhaalcontext op het oplossen van breukenopgaven en het verband met conceptuele breukenkennis'.
2018-2019Milou Uytdewilligen (HAN/Radboud Univ. Nijmegen, ALPO)'Effecten van de Taalronde op de Kwaliteit van Stelproducten van Basisschoolleerlingen’.
2019-2020Zena Bani (VU, UNIPA)De Stimulering van Diepe Verwondering in het Openbaar Onderwijs
2020-2021Aafke Essen (VU, UNIPA)Effect van Peerfeedback en Schrijfvaardigheidsniveau op Kwaliteit van Tekstrevisie van Basisschoolleerlingen
2021-2022Tamar Slofstra en Yanna Godeke (Univ. Utrecht/HU, ALPO)De Invloed van Bewegend Leren op de Betrokkenheid en het Leerrendement tijdens Rekenlessen in Groep 3

Beroepsvereniging

Afgestudeerd? En nu?! Na de Universitaire Pabo is het mogelijk om je aan te sluiten bij de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). BAB vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn. BAB heeft drie speerpunten:

  1. het behartigen van de belangen van academici in het basisonderwijs door in gesprek te gaan met belanghebbende partijen over de positionering van de academische leerkracht in het basisonderwijs.
  2. het inspireren door het delen van werkervaring en wetenschappelijke kennis en door het organiseren van gratis netwerkbijeenkomsten en inspiratiesessies voor onze leden.
  3. het waarborgen van professionaliteit van academici in het basisonderwijs om hun vaardigheden en kwaliteiten te blijven ontwikkelen na de opleiding.

Zie ook deze video over BAB:

Meer weten? Lees meer over BAB via www.bab.nl