Nieuws

Geef de academische leraar ruimte en positie
In 2008 startte de eerste universitaire pabo in Utrecht en sindsdien leiden zes universitaire pabo’s in Nederland academische leraren op voor het primair onderwijs. Het aandeel academische leraren in het primair onderwijs is daardoor sterk toegenomen. Schoolleiders en bestuurders zijn enthousiast over de toegevoegde waarde van deze leraren voor schoolteams. Uit recent onderzoek van het ECBO naar de positie van academische leraren in het primair onderwijs blijkt echter dat de talenten van academische leraren nog steeds grotendeels onderbenut blijven. Enerzijds door een gebrek aan loopbaanmogelijkheden en uitdaging, anderzijds doordat ze te weinig tijd krijgen om hun academische vaardigheden in te zetten. (lees verder)


De academische leraar, een artikel van PIZ
Uit het artikel: "De ‘academische leraar’ is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs: er werken in scholen steeds meer leraren die academisch zijn geschoold. Maar hoe positioneer je de academische leraar binnen de organisatie, zodat de school/het bestuur optimaal van die meerwaarde profiteert? We spraken hierover met bestuurders/directies/personeelsfunctionarissen van vier onderwijsorganisaties die een substantieel aantal academische leraren in huis hebben...." lees verder


10 jaar Academische Pabo Groningen / Landelijke netwerkbijeenkomst
Op woensdag 13 maart 2020 vindt de volgende Landelijke Netwerkbijeenkomst plaats. Dit maal in Groningen. Ook viert op deze dag de Academische Pabo Groningen haar 10-jarig bestaan. Deze twee activiteiten zullen worden gecombineerd in een onderwijsconferentie in Groningen rondom het thema "De zin en onzin van onderwijsvernieuwingen".


Actieplan voor academici Primair Onderwijs
Op vrijdag 13 september hebben de PO-Raad, VSNU, AVS, CNV, AOB, het Netwerk Universitaire Pabo’s en de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) zich verbonden aan het actieplan Academici primair onderwijs. Dit actieplan bevat vijf missies die bijdragen aan het opleiden, inzetten, behouden en ontwikkelen van academici in het primair onderwijs. Een belangrijk initiatief, zeker omdat onderzoek aantoont dat een derde van de academische leraren het primair onderwijs vroegtijdig verlaat.


10 jaar Academische Pabo Leiden
Op 1 september 2009 begonnen 47 studenten aan de splinternieuwe Academische Pabo Leiden. Een historische gebeurtenis, die het resultaat was van een unieke samenwerking in het Leidse hoger onderwijs tussen de pabo van Hogeschool Leiden en het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden


Scriptieprijs 2019
Op 13 maart is in Utrecht de 4de landelijke scriptieprijs uitgereikt door de jury. Er waren lovende woorden voor alle scripties maar er kon er maar een de winnaar zijn en dat was Milou Uytdewilligen van de ALPO Arnhem/Nijmegen.


Landelijke Netwerkbijeenkomst
Op woensdag 13 maart 2019 van 16.00 – 20.00 uur vindt in Utrecht op de Uithof de landelijke netwerkbijeenkomst plaats voor universitaire pabo’s. Jullie zijn allen van harte welkom om mee te denken en te discussiëren op deze netwerkdag! Velen van jullie hebben zich al aangemeld maar voor degenen die het vergeten zijn: hier nogmaals de uitnodiging.


Verkennend onderzoek Interuniversitaire master(track) Onderwijswetenschappen voor het PO
In het kader van een stage opdracht voor de Universitaire Pabo van Amsterdam is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke interuniversitaire master(track) Onderwijswetenschappen voor het Primair Onderwijs (PO).


"Het gevecht om de VWO'er"
"Vergeet de knutselwerkjes en stageverslagen van de pabo. In Nijmegen stoomt de universiteit in drie jaar zelf leraren klaar voor de basisschool. Een primeur voor Nederland. En een langgekoesterde wens van de founding father van de academische pabo." Uit: Onderwijsblad, juli 2018.


900 academische leerkrachten voor het primair onderwijs
Robert Viëtor (voorzitter landelijk netwerk academische pabos's) over het 10-­jarig jubileumfeest van de Academische Pabo’s.


Scriptieprijs 2018
Mariska Wesselo heeft de landelijke scriptieprijs 2018 gewonnen met haar scriptie over het effect van de realistisch rekenen-benadering bij het aanleren van breuken...


Waardering voor academische leerkrachten
Waardering van alle kanten voor academische leerkrachten tijdens congres kwaliteit en ambitie in het primair onderwijs...


ALPO 10 jaar: openingsfilm
Ter ere van het 10-jarig jubileum van de Universitaire Pabo's in Nederland is een film gemaakt over het ontstaan van de opleiding...


PO-raad congres
Op 8 juni 2018 vindt het PO-Raad congres weer plaats...


BAB congres 7 april 2018
BAB Congres: BLIJF IN BEWEGING! Na een eerste, succesvolle editie in april 2017 organiseert BAB komend jaar wederom het BAB-congres...


Congres 28 maart 2018
De Universitaire Pabo’s in Nederland bestaan 10 jaar en dat mag gevierd worden! Op woensdag 28 maart 2018 vindt de feestelijke conferentie van het Landelijk Netwerk Universitaire Pabo’s plaats...