De academische leraar, een artikel van PIZ

Uit het artikel: "De ‘academische leraar’ is niet meer weg te denken uit het primair onderwijs: er werken in scholen steeds meer leraren die academisch zijn geschoold. Zij hebben een universitaire pabo doorlopen of volgden in aanvulling op de pabo een master aan een universiteit.
Schoolbesturen en scholen zien in toenemende mate de meerwaarde van de academisch geschoolde leraar, ofwel van een breed samengesteld team dat bestaat uit leerkrachten met verschillende competenties en talenten. Maar hoe positioneer je de academische leraar binnen de organisatie, zodat de school/het bestuur optimaal van die meerwaarde profiteert? We spraken hierover met bestuurders/directies/personeelsfunctionarissen van vier onderwijsorganisaties die een substantieel aantal academische leraren in huis hebben.
Zij hebben hiervoor gekozen omdat ze lerende, toekomstgerichte organisaties zijn, die veel waarde hechten aan kennis- en schoolontwikkeling. Omdat deze scholen/besturen het belangrijk vinden dat hun onderwijsinnovaties gefundeerd zijn, speelt onderzoek een belangrijke rol. Zij ambiëren en stimuleren een onderzoekende cultuur binnen hun scholen. Zowel aan schoolontwikkeling als aan een onderzoekende cultuur kunnen academische leraren een belangrijke bijdrage leveren. Zij hebben geleerd om op ‘academisch niveau’ te denken en om relevante literatuur te vinden en deze op waarde te schatten. Ook hebben zij zich in hun opleiding onderzoeksvaardigheden eigen gemaakt en kunnen ze zelf (praktijk)onderzoek uitvoeren. Academische leraren voeren op de ondervraagde scholen dan ook veel taken uit in het kader van onderzoek, beleids- en onderwijsontwikkeling op schoolniveau, op bestuursniveau en soms ook in de regio.
In de volgende vier interviews komen verschillende vragen aan de orde: welke motieven hebben de ondervraagde bestuurders/schoolleiders om academische leraren aan te nemen? Op welke manieren zetten ze deze leraren in binnen de organisatie? En wat vraagt dit van het HR-beleid?"

Lees hier het volledige artikel.
Bron: Platform Samen opleiden en Professionaliseren - Praktijk in Zicht, katern academische leraar van april 2020.

Geplaatst op 25-05-2020