Academische Pabo Leiden

Over deze locatie
De Academische Pabo in Leiden biedt het beste van twee werelden: je ontwikkelt pedagogische deskundigheid in brede zin én professionele kwaliteiten die een leerkracht in het basisonderwijs nodig heeft. Met deze combinatiestudie leren studenten het functioneren van leerlingen op school beter te analyseren, begrijpen en begeleiden. Daarnaast leren zij gefundeerd advies te geven over mogelijke oplossingen voor problemen binnen de school. Academische leerkrachten willen de ontwikkeling van kinderen optimaliseren en zichzelf een leven lang professioneel blijven ontwikkelen.

 

De Academische Pabo Leiden biedt een geïntegreerd studieprogramma, waarin de relatie tussen praktijk en theorie op verschillende manieren gestalte krijgt, zowel op de universiteit als op de hogeschool en tijdens de stage. Er wordt veel aandacht besteed aan wetenschappelijke inzichten op het gebied van Gezins- en Orthopedagogiek maar ook op het gebied van Onderwijswetenschappen. Ook leren studenten zelf onderzoek te doen op een school. De opgedane kennis leren zij toe te passen in de praktijk van de school en de klas. Academische pabo-studenten verdiepen zich grondig in de didactiek van kernvakken zoals taal en rekenen. Maar zij gaan ook aan de slag met projectmatig werken, onderwijs op maat, kunstzinnige vorming en groeps- en persoonsvorming. Kenmerkend aan Leiden is verder de persoonlijke begeleiding vanuit zowel de universiteit als de hogeschool gedurende gehele opleiding onder andere in het Tutoraat.

De Academische Pabo duur vier jaar en wordt afgesloten met twee diploma’s: een Bachelor of Education van de Pabo van Hogeschool Leiden en een Bachelor of Science van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van Universiteit Leiden.

Afgestudeerden kunnen na het afronden van de Academische Pabo direct als leerkracht aan de slag op een school. Ook kunnen zij een Masteropleiding volgen. Dat kan aansluitend op de Academische Pabo, eventueel naast een deeltijdbaan als leerkracht, maar natuurlijk kan dat ook op een later moment.

Uitvoerende instellingen

De Academische Pabo is een samenwerking tussen:

  • Universiteit Leiden
  • Hogeschool Leiden
Locaties

De Academische Pabo is een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden. De Leidse Academische Pabo ligt op vijf minuten loopafstand achter het Centraal Station van Leiden.

Universiteit Leiden - Faculteit der Sociale Wetenschappen
Universiteit Leiden - Instituut Pedagogische Wetenschappen
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden

Websites

Zowel op de site van de Universiteit Leiden als op de site van de Hogeschool Leiden vind je informatie over de Academische Pabo:

Contact

Specifieke vragen over de Academische Pabo Leiden?