Academische Pabo Leiden

Over deze locatie
De Academische Pabo in Leiden biedt het beste van twee werelden: je ontwikkelt de professionele kwaliteiten die een leerkracht in het basisonderwijs nodig heeft én pedagogische deskundigheid in brede zin.

Tijdens de vier jaar van de Academische Pabo Leiden ontwikkel je inhoudelijk en didactisch vakmanschap in de vakken op de basisschool. Tijdens de stages die je loopt leer je dat toe te passen. Tegelijkertijd word je vertrouwd gemaakt met op onderzoek gebaseerde kennis over de ontwikkeling van kinderen, leren en opvoeden. Bovendien leer je hoe je zelf wetenschappelijk onderzoek moet doen. Tot besluit van de Academische Pabo voer je zelf een onderzoek uit, op de basisschool waar je ook je afsluitende stage loopt.

Kenmerkend voor de Leidse Academische Pabo is een brede pedagogische oriëntatie. Er wordt aandacht besteed aan wetenschappelijke inzichten op het gebied van gezins- en orthopedagogiek maar ook op het gebied van onderwijsstudies.

Gemotiveerde studenten krijgen op de Academische Pabo een geïntegreerd studieprogramma, waarin de relatie tussen praktijk en theorie telkens gelegd wordt. Met deze opleiding leer je het functioneren van leerlingen op school beter te analyseren, begrijpen en begeleiden. De Academische Pabo sluit je af met twee diploma’s: een van Hogeschool Leiden en een van de Universiteit Leiden.

Na de Academische Pabo kun je meteen aan de slag op een school, omdat het basisonderwijs je goed kan gebruiken. Mocht je toe zijn aan nog meer verdieping, dan kun je ook een Masteropleiding volgen. Dat kan aansluitend op de Academische Pabo, maar ook net zo goed op een later moment, al dan niet in combinatie met een baan.

Uitvoerende instellingen

De Academische Pabo is een samenwerking tussen:

  • Universiteit Leiden
  • Hogeschool Leiden

Leerkrachten in het basisonderwijs hebben een belangrijke taak in het verder ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs in de toekomst. Dat vraagt om ambitieuze studenten en kwalitatieve versterking van alle pabo’s. De samenwerking tussen de bacheloropleiding tot Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden en de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden is daarom een belangrijk initiatief.

Locaties

De Academische Pabo is een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden met Hogeschool Leiden. De Leidse Academische Pabo ligt op loopafstand achter het Centraal Station van Leiden:

Universiteit Leiden - Faculteit der Sociale Wetenschappen
Universiteit Leiden - Instituut Pedagogische Wetenschappen
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Telefoon: 071 - 527 40 32
E-mail:Carien Nelissen

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
Telefoon: 071 - 518 88 00
E-mail: Marije Groos

Websites

Zowel op de site van de Universiteit Leiden als op de site van de Hogeschool Leiden vind je informatie over de Academische Pabo:

Contact

Specifieke vragen over de Academische Pabo Leiden?

Vraag het een student
Met vragen over deze opleiding kun je ook terecht bij de studentambassadeur, Ruben Dingemanse