Verkennend onderzoek Interuniversitaire master(track) Onderwijswetenschappen voor het PO

In het kader van een stage opdracht voor de Universitaire Pabo van Amsterdam is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke interuniversitaire master(track) Onderwijswetenschappen voor het Primair Onderwijs (PO). Hierbij zijn behoeften in kaart gebracht van betrokkenen van de zes universiteiten van het Netwerk Universitaire Pabo’s Nederland, de doelgroep (academische leerkrachten) en het werkveld (primair onderwijs). Dit heeft geresulteerd in dit adviesrapport voor het Netwerk Universitaire Pabo’s Nederland.

Zie hier het het adviesrapport.

Geplaatst op 21-09-2018