Congres 28 maart 2018

Uitnodiging Conferentie 28 maart 2018

Kwaliteit en ambitie in het basisonderwijs
– 10 jaar universitaire leerkracht –

 

De Universitaire Pabo’s in Nederland bestaan 10 jaar en dat mag gevierd worden! Op woensdag 28 maart 2018 vindt de feestelijke conferentie van het Landelijk Netwerk Universitaire Pabo’s plaats. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar de impact van universitaire leerkrachten en in hoeverre we hun kwaliteiten en ambities concreet terugzien in het werkveld.

Praktische informatie

 • Datum: Woe 28 maart 10.00-17.00
 • Locatie: Vrije Universiteit, Boelelaan 1105, Amsterdam
 • Kosten: Geen
 • Aanmelden: Via deze link
 • Contact: acpa10jaar@outlook.com (Joyce Aalbers, Hannah Bijlsma, Luce Claessens)

 

Programma

 • 09.30 Inloop en koffie
 • 10.00 Welkom: Kwaliteit en ambitie van Universitaire leerkrachten
  Na het welkom beginnen we deze conferentie in gesprek met een panel van een student, een leerkracht, een opleider, een directeur en de ministers van Onderwijs aan de hand van prikkelende stellingen over universitaire leerkrachten in het onderwijsveld
 • 11.15 Ted Talks
  a. Ambities van de universitaire leerkracht

  Sonja de Jong en Niels de Ruig (BAB)
  b. Een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs
  Anko van Hoepen (PO-raad)
  c. De kwaliteit bevraagd
  Sanne Dijkema, Jan Baan en Luce Claessens (RUG, UvA en UU)
 • 12.30 Lunch
 • 13.30 Masterclasses
  U kunt bij aanvang van de conferentie een keuze maken voor één van de drie masterclasses (zie beschrijving inhoud hieronder). 
 • 14.30 Pauze
 • 15.00 Open Space
  In de open space creëren we een plek waar u met geïnteresseerden in gesprek kunt gaan over prikkelende, uitdagende en interessante onderwerpen binnen het thema van de conferentie. Dit is ook dé ideale plek om een eigen idee of visie te presenteren (zie nadere toelichting van de werkvorm hieronder).
 • 15.45 Uitreiking scriptieprijs en feestelijke afsluiting
 • 16.30 Borrel

​---

TED-TALKS EN MASTERCLASSES

Sonja de Jong en Niels de Ruig (Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs)

​Als afgestudeerde universitaire leerkrachten is er niets mooier dan te werken met kinderen, met alle vaardigheden en capaciteiten die we hebben meegekregen vanuit de opleiding. In deze TED-talk en masterclass richten we ons op toegevoegde waarde van ons als academici. We gaan het hebben over een schoolklimaat waarin het moeilijk is om als universitaire leerkracht dingen te veranderen en innovatief te zijn. Maar: wij geloven erin dat we onszelf kunnen ‘empoweren’ om het onderwijs te verbeteren. Wij willen jullie inspireren met een aantal ideeën om de traditionele benadering van het onderwijs om tezetten in een kritische en democratische benadering. De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn om elkaar te kunnen inspireren en werkervaringen te delen. We hebben daarbij een missie: een duidelijke positionering van de universitaire leerkracht in het basisonderwijs!

Anko van Hoepen (PO-Raad)

Onderzoek speelt een essentiële rol in het verbeteren van het onderwijs. Gelukkig is er een positieve ontwikkeling gaande om de verbinding tussen onderzoek en onderwijs te versterken. We zien op een aantal plekken de verschuiving van het primair onderwijs als onderzoeksobject naar een volwaardige onderzoekspartner. Maar om de sector écht in beweging te krijgen is er meer kennis nodig over wat werkt en wat niet werkt. Er zijn al landelijke en regionale initiatieven zoals de werkplaatsen onderwijsonderzoek waar leraren, studenten en onderzoekers samen onderzoek doen, en er zijn steeds meer universitaire leraren in het primair onderwijs. Zij kunnen op schoolniveau een belangrijke rol spelen door wetenschappelijke kennis en onderzoekende vaardigheden de school in te brengen. De PO-Raad is groot voorstander van meer academici in het primair onderwijs. Op de conferentie neemt Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad, je mee in zijn visie op de onlosmakelijke verbinding tussen onderwijskwaliteit en onderzoek en welke rol de universitaire leraar hierin kan spelen.

Sanne Dijkema, Jan Baan en Luce Claessens (RUG, UVA, UU)

De verwachtingen van afgestudeerden van de Universitaire Pabo zijn hoog gespannen: een nieuwe groep leerkrachten, bruggenbouwers, voortrekkers, verbinders tussen de theorie en de praktijk. Uit de resultaten van het eerste onderzoek waarin studenten van een Universitaire Pabo vergeleken zijn met studenten van verschillende reguliere Pabo’s blijkt dat de universitaire studenten een meer kritische houding hebben en meer gemotiveerd zijn om onderzoek uit te voeren binnen de school. Nu de Universitaire Pabo’s 10 jaar bestaan en vele afgestudeerden inmiddels werkzaam zijn in het werkveld, rijst de vraag hoe deze leerkrachten zich bewegen in het primair onderwijs: hoe geven deze leerkrachten les, werken ze onderzoeksmatig in de klas en in de school en hoe sluiten ze aan bij hun collega’s? Naar deze en andere vragen over beginnende universitaire leerkrachten hebben wij de afgelopen jaren onderzoek gedaan. Op de landelijke netwerkdag willen we graag onze bevindingen met jullie delen. In de masterclass willen we in gesprek gaan over wat deze bevindingen betekenen voor het landschap van het primair onderwijs.

OPEN SPACE

In de open space creëren we een plek waar u met geïnteresseerden in gesprek kunt gaan over prikkelende, uitdagende en interessante onderwerpen binnen het thema van de conferentie. Verspreid in de zaal hangen nummers die corresponderen met de onderwerpen die door deelnemers zélf zijn ingebracht. Deze personen gaan bij het nummer van hun onderwerp staan (nummers en onderwerpen komen op de beamer te staan). U krijgt dan de mogelijkheid om zich bij een onderwerp naar keuze aan te sluiten, maar u heeft ook de vrijheid om naar een ander onderwerp te gaan. Dit is dus ook dé ideale plek om een eigen idee of interessante visie te presenteren. U hoeft daarvoor niets voor te bereiden. Van tevoren (op het aanmeldformulier) of bij binnenkomst bij de conferentie kunt u uw onderwerp doorgeven.

 

Geplaatst op 14-09-2017