900 academische leerkrachten voor het primair onderwijs

Als iets me bijblijft van het 10-jarig jubileumfeestje dat we als Academische Pabo’s vierden in Amsterdam afgelopen week dan waren het de academische leerkrachten zelf. Natuurlijk was Minister Slob in de kerkzaal van de Vrije Universiteit aanwezig om zijn waardering uit te spreken voor de Academische Pabo’s en voor de inmiddels ruim 900 academisch opgeleide leerkrachten die al in het primair onderwijs werkzaam zijn. En ook Anko Hoepen van de PO-­raad stak de loftrompet en is groot voorstander van meer academici in het basisonderwijs.

Maar de Tedtalk van een academische leerkracht maakte ’s ochtends de meeste indruk. Ze vertelde over haar eerste praktijkjaren als academische leerkracht. Hoe ze terecht kwam in een schoolcultuur zonder ‘wild enthousiasme’ om onderzoek te doen. Dat ze geïnspireerd geraakt is door onderwijsvernieuwingsideeën van de Amerikaanse leraar Ira Shor. En over haar drijfveer om de traditionele benadering van onderwijs om te zetten in een kritische en democratische benadering. De beelden van haar kinderen van groep 3‐4 die gaan stemmen tijdens de verkiezingen voor het beste verbeteridee voor de inrichting van hun klaslokaal maakten indruk. Onbetwist goed onderwijs.

En ’s middags tijdens een masterclass vertelde een andere academische leerkracht over zijn ervaring met de ontwikkeling van teamteaching in zijn school. Dat er wel naar zijn vernieuwende ideeën geluisterd werd door de collega’s maar dat hij na 2 jaar diep teleurgesteld was over het toch niet meedoen van de ervaren collega’s. En dat hij toch niet opgaf, en door kleine stapjes in de schoolpraktijk nu toch de hele bovenbouw van zijn basisschool actief had in het bieden van ruimte voor leerlingen om door de leerstofjaarklassen heen te bewegen.

De kers op de taart vormde de uitreiking van de jaarlijkse landelijke scriptieprijs. Met verve spraken de voorgedragen alumni over hun Bachelorscriptie-­onderzoek, waarna Anko Hoepen namens de jury de winnaar 2018 bekendmaakte: Mariska Wesselo met haar onderzoek naar het effect van de realistisch rekenen-­benadering bij het aanleren van breuken.

En gelukkig wordt er ook veel muziek gemaakt in academische pabo-­kringen: het feestelijke karakter van de dag werd onderstreept door het swingende welkom van het academische pabo-­studentenkoor uit Utrecht, en dankzij de spetterende studentenband uit Nijmegen werd er nog lang nagenoten tijdens de borrel.

Komend jaar studeren er weer 200 studenten af aan de 6 academische pabo’s in Nederland. De kinderen op de scholen waar zij gaan werken kunnen zich verheugen!

Robert Viëtor
Voorzitter landelijk netwerk academische pabo’s

Geplaatst op 21-06-2018