Landelijke Netwerkbijeenkomst

Beste genodigde,

Op woensdag 13 maart 2019 van 16.00 – 20.00 uur vindt in Utrecht op de Uithof de landelijke netwerkbijeenkomst plaats voor universitaire pabo’s. Jullie zijn allen van harte welkom om mee te denken en te discussiëren op deze netwerkdag! Velen van jullie hebben zich al aangemeld maar voor degenen die het vergeten zijn: hier nogmaals de uitnodiging.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Je kunt je inschrijven voor deze dag door op deze link te klikken. Voel je ook vooral vrij deze uitnodiging te verspreiden binnen je netwerk!

Het thema van deze dag is: Dilemma’s bij samen academisch opleiden: perspectieven van opleidingen, scholen en studenten.
Graag gaan we op deze middag met jullie in gesprek over het samen opleiden van academisch geschoolde leerkrachten. De middag ziet er als volgt uit:

  • 15:30 - 16:00: Inloop met koffie en thee (Boothzaal Universiteitsbibliotheek Utrecht, Heidelberglaan 3)
  • 16:00 - 16:10 Welkom, programma, introduceren scripties
  • 16:10 – 16:45 Keynote Dr. Miranda Timmermans
  • 17:00 – 17:45 Workshops
  • 18:00 – 18:30 Uitreiking scriptieprijs en afsluiting
  • 18:30 – 20:00 Lopend buffet

Doel van de workshops is om met elkaar in gesprek te gaan en te komen tot een concreet product (denk bijvoorbeeld aan een ontwerp of een actiepuntenplan). Je kunt kiezen uit de volgende drie workshops:

  1. Eigenaarschap en kwaliteitsborging In deze workshop gaan we in gesprek over de spanning tussen veld en opleiding ook met het oog op het huidige lerarentekort. Wie bepaalt de toetsing? Wie bepaalt wat studenten moeten leren? Wie bepaalt wanneer een student startbekwaam is? Wie zorgt voor de borging en kwaliteitszorg? Hoe kunnen we hier als veld en opleiding samen in optrekken?
  2. Samen opleiden in de praktijk In deze workshop gaan we in op wat het in de praktijk betekent om samen op te leiden: wat zijn goede opdrachten die vanuit de opleiding op de werkplek kunnen worden uitgevoerd? Wat is de rol van de praktijkopleider, de docent van de opleiding en wat is de rol van de student?
  3. Positionering van de academische leerkracht In deze workshop gaan we in op hoe academische leerkrachten worden ingezet in de school al vanaf hun stage. Waar liggen kansen en mogelijkheden? Waar bereiden wij studenten op voor, welke positie krijgen zij later in de school?

Naast het inhoudelijke deel is er uiteraard veel ruimte voor ontmoeting en inspiratie. De middag wordt feestelijk afgesloten met een buffet en de uitreiking van de landelijke scriptieprijs voor de beste bachelor scriptie!

Vragen, opmerkingen of goede ideeën? Mail naar: alpoinfo@uu.nl

Hartelijke groeten en tot op 13 maart!

Luce Claessens
Paul Maasen
Frans Prins

Geplaatst op 07-03-2019